Förr såg vi till att ha en struktur som var beprövad. Företagen kände sina kunder, utbildade sina kunder och det bolagen berättade litade man på.
Investeringar var naturliga och effektiva för företag som hade en stabil kundstock.

Idag är kunderna pålästa och kunskapen hos företagen kräver mer än det normala på grund av att information är så lätt åtkomlig via internet.
Idag är referenser och andras åsikter mer avgörande än en säljares ord eller vad en leverantör berättar.
Nu krävs det lite mer att möta dessa unika utmaningar som vuxit fram för att hålla sig kvar på marknaden.

Brentmar4you ser till ert nuläge, gör en analys var ni varit, var ni är och hur ni kommer i kurs mot önskad utveckling. Detta sker genom en unik strategi, ett bollplank som utvecklas tillsammans med er genom mentorskap innan och efter det specifika processläget ni befinner er i.
Vi bollar säljtekniker och utvecklar ett vinnande koncept som fungerar, både i säljarens personliga säljstil och i bolagets värderingar.

Alla GIVANDE SAMARBETEN
Börjar med en enkel dialog 

6 + 10 =