De mest påkostade investeringarna för företag är att bearbeta nya marknader.
En större budget krävs för bland annat marknadsanalyser, undersökningar och marknadsföring.
Många bolag och entreprenörer lägger stora pengar på marknadsbyråer, materiella resurser och personalkostnader för att nå nya marknadsandelar.

Idag väljer ofta befintliga kunder att lämna sina leverantörer då man känner bristande engagemang och intresse från sina leverantörer. Man saknar återkoppling och utveckling av den befintliga relationen.
Från en säljares perspektiv är det ofta för att man belastas internt med för många administrativa uppgifter som tar försäljningstid – tid som kunde läggas på både ny kundbearbetning och minst lika viktigt, befintlig kundberarbetning.

Brentmar4you kan hjälpa er med kvalitetssäkringar, uppföljningsmodeller och utveckling av en sund strategi i ert arbetssätt att uppnå en kundvård som gör att befintliga kunder vill stanna och rekommenderar sina affärsvänner till bolaget.
Här väljer vi att utgå ifrån er verksamhet och skapa unika förutsättningar där Brentmar4you lägger in operativa arbetsinsatser i er organisation – både för att utveckla era befintliga kunder och för att få nya kunder.

Alla GIVANDE SAMARBETEN
Börjar med en enkel dialog 

7 + 6 =